O MNIE

W 1999r. ukończyłem aplikację radcowską w Poznaniu i od tego czasu prowadzę praktykę zawodową. Ukończyłem szereg studiów podyplomowych w tym m.in. z zakresu mediacji i negocjacji w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu dotacji UE, podyplomowe studia w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, medycznym i farmaceutycznym oraz zagadnieniach odszkodowawczych. W chwili obecnej w ramach własnej kancelarii prowadzę szereg sprawy pacjentów poszkodowanych w procesie leczenia. Doradzam również szpitalom i podmiotom gospodarczym w zakresie tworzenia rozwiązań i procesów pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Obecnie jestem prezesem Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.